Velkoplošné led obrazovky  Prodej led obrazovek  Učiníme Vaše prodejní místo viditelným. 

PRO HROMADNOU DOPRAVU
Informační systémy pro hromadnou dopravu

LED tabule

Dostal se do vašich rukou nejvíc univerzální systém pro hromadnou dopravu, který k sobě pojí všechny vyhledávané funkce. Díky možnému modulovému sestavování,  je možné, aby zařízení mohlo pracovat jako samostatné jednotky, tak i spolupracovat se sebou jako jednotný systém.  Takové zařízení umožňuje rovněž neustálý rozvoj systému pomocí připojování nových zařízení. Do systému obecně zařadíme tyto zařízení  - informační LED panely k vnitřnímu i venkovnímu použití


-Procesor systému sloužící ke koordinaci všech zařízení

-Modul GPS sloužící k preciznímu sledování polohy dopravního   prostředku

-Hlasový modul sloužící k hlasovému oznamování  

-Zesilovač s autoregulací hlasitosti sloužící k ozvučení prostředku

-Konvertor protokolů sloužící ke komunikaci s jinými zařízeními pracujícími v jiných standardech např. IBIS, nebo WGL,,

-Modul vzdálené komunikace, sloužící k bezdrátové komunikaci systému s počítačovou sítí

-Značkovače ,, píchačky,,  jízdenek i zařízení k distribuci jízdenek

-Počítačový program k výrobě prezentací a obsluze systému

-Registrátor parametru jízdy 

Nyní se aktivně vyvíjí zařízení, které spojí všechny

výše popsané zařízení v jedno! 

Informační LED panely

Informační LED panely jsou nejnovějším produktem. Vyrobené ze svítících diod LED, charakterizující se velkým úhlem svícení kolem 140° a vysokou jasností. Díky tomu jsou viditelné jak při denním světle, velkém naslunění, tak i k večeru. Panely jsou použity jako zařízení, informující o směru i průběhu trasy. Mohou pracovat jako panely čelní boční zadní případně venkovní.

Za účelem lepší čitelnosti vysvícených nápisů i grafiky, jsou směrové panely vybavené senzory  intenzity světla. Způsobují nastavení jasnosti panelů k aktuálním venkovním  světelným podmínkám. Například při velkém slunečním nasvícením svítí diody silněji a k večeru slaběji. Senzory zajišťují optimální kontrast prezentovaných textů. Diodové panely můžou být vybavené mechanizmem šetření baterie. Po 20 minutách od vypnutí motoru se panely vypínají a dalším nastartováním motoru se opět sami zapnou. 

Konstrukce panelu vyeliminovala potřebu dodatečného podsvícení. Pouze panely naší konstrukce jsou skvělé kompaktním obalem vyrobeným ze speciálního hliníkového profilu. Což nám zaručuje dokonalou vytrvalost a odolnost na okolní faktory. Díky takovémuto řešení je možné spojování různých profilů s jiným, nebo stejným rozlišením v jednotné povrchy, což nám umožňuje jednoduché rozložení a složení různých kombinací. Pozornost zasluhuje taky fakt, že pouze v našich panelech je povrchové pole stejně velké, jako pole vysvícené informace. Momentálně vyrábíme panely ve dvou základních rozlišeních 10 a 15 mm. Díky jejich kompatibilnosti jsou možné kombinace smíchané z panelů vyrobených ve dvou různých rozlišeních např. 1 a 3 řádek je text v rozlišení 15mm a prostřední řádek 10mm v obou případech je základním rozměrem matrice je 8x16pixelů a díky tomu je velikost panelu násobkem téže matrice. Možné je rovněž vyrobení našich panelů ve vodě odolné verzi což nás odlišuje od konkurence. 

Vzorník našich zařízení je právně chráněn přes patentový úřad!

Panely jsou vyrobeny v 7 různých barvách svícení. Červená, žlutá, oranžová, zelená,modrá,bílá a růžová.

Panely mohou pracovat jako úplně samostatná zařízení, nebo jako elementy celého informačního systému.

Modul reklamy

Modul reklamy je zařízení sloužící k výrobě reklam, libovolných textů i grafiky na venkovních panelech umístěných v dopravních prostředcích. Informace se hromadí na paměťové kartě SD, což umožňuje rychlou výměnu informace, případně jednoduché přenesení dat i jejich programování. K výrobě prezentací máme vlastní počítačový program.

Hlasový modul

Hlasový modul je zařízení těsně spolupracující s GPS modulem – umožňuje hlasové oznamování o blížících se zastávkách. Všechny data jsou také nahrané na paměťové kartě SD ve formátu mp3, což umožňuje rychlou výměnu informace, případně jednoduché zkopírování dat i naprogramování. K výrobě prezentací máme vlastní počítačový program.

Autobusový konvertor RS485 na Ibis nebo jiný způsob komunikace

Konvertor je zařízení umožňující komunikaci zařízení pracující ve standardu rs485 s jinými zařízeními pracujícími v jiných standardech ( např. ibis nebo magistrála 1 bezdrátová atd. ) díky tomu je možná spolupráce s kasami jiných firem nebo nastavení zařízení u Vás již pracujících.

Modul GPS

Zařízení, které automaticky informuje o zastávkách na trase prostředků, i vysvícení informace o nich na venkovním panelu a díky zapojenému hlasovému modulu o nich informuje i v hlasové formě. Takovéto řešení je velmi příznivé jelikož vylučuje omyly, které se stávaly v dodnes vyráběných informačních panelech. Hlasová komunikace je zapínána díky bezprostřední komunikaci modulu GPS. Není významné, jestli prostředek změnil trasu, má objezd, minul jednu ze zastávek, nebo stojí v zácpě. Vysvícená i hlasová informace bude vždy shodná s faktickým průběhem trasy. Všechny součásti systému jsou programovány pomocí počítačového programu jehož obsluha je výjimečně jednoduchá a příznivá pro uživatele

Registrátor parametru jízdy

Slouží k zapsání a ke kontrole průběhu jízdy a zapisuje i styl jízdy řidiče. Například rychlost otvírání dveří na zastávkách, čas stání atd. a zapisuje tyto parametry k polohám prostředku. Díky takovémuto řešení je možné také sledovat průměrnou rychlost projetí tras a upravovat tak jízdní řády.

Řídící jednotka

Toto zařízení řídí celým systémem -  informace o směru dopravy i směrovými panely i značkovače jízdenek s možností jejich obsluhy, případně blokády v čase kontroly jízdenek kontrolorem. Po zapnutí procesor analyzuje správnost všech zapnutých zařízení, které s ním komunikují přes RS485. Procesor může spolupracovat přes konvertor se všemi kasami v kraji tak i rovněž s jinými ( v případě zpřístupnění jejich protokolu ) rovněž řízení směrových venkovních panelů procesor komunikuje s venkovním panelem na kterém mohou být vysvíceny mimo informací o trase prostředku, tak i jiná komunikace ( např. reklamy, svátky, čas, datum ) s procesorem může spolupracovat i panel hlasového modulu i vizuální informace opřená o systém GPS.

Díky speciálně zkonstruovanému menu obsluhy, jsme vyeliminovali velký počet tlačítek. Veškerá obsluha probíhá  několika tlačítkami a uživatel je směrován při programování díky informacím vysvíceným na LCD displeji. Výběr trasy se zprovozní dvěma tlačítky a potvrdí tlačítkem OK. Můžeme vybírat mezi celými trasami, případně odděleně vybírat číslo a čas. Všechny trasy si můžeme připravit dříve díky počítačovému programu. K procesoru může být připojena i alfanumerická klávesnice, což dovoluje editovat trasy i jejich způsob vysvícení, bez použití počítače, existuje také verze procesoru montovaného přímo na zadního straně led panelu.

Procesor-autopočítač

Tento procesor je určen k ovládání panelu užívaných v dálkové dopravě. Je charakteristickým tím, že mimo výběru hotových, dříve připravených tras na počítači, můžeme v průběhu jízdy libovolně modifikovat vysvícené informace. Což má velký význam v případných častých změn trasy, už v průběhu cesty. Procesor má zabudovanou alfanumerickou klávesnici což umožňuje rychlé napsaní textů. Dodatečně můžeme načíst seznam tzv. zkratek – názvů zastávek vybíraných za pomocí pouze dvou tlačítek ( např. JA Jablonec nad Nisou; PH Praha ), což značně zkracuje čas výroby prezentace.

Výrobu můžeme provádět ve dvou úrovních plného nebo zjednodušeného

-plná úroveň nám umožňuje změnu všech parametrů vysvícení trasy ( druh písma, počet řádků textu, pomlček, grafiky, stálých elementů času atd.)

Zjednodušená úroveň nám dovoluje pouze výměnu názvů zastávek a všechny parametry vysvícení jsou vázané na předem připraveném schématu na počítači. Vysvícené informace mohou být obohacené o zajímavé efekty, např. přírostek, čili stálá část nápisu v řádku textu (například číslo trasy, které se nehýbe a zbytek i několik řádků se pohybeje ).

Procesor může být zabudovaný ve výhodném příručním obalu, případně zabudovaný v panelovém obalu určeném k zabudování do palubní desky autobusu, existuje rovněž i verze zabudovaná přímo v zadní straně panelu.

ZDk3Yz